Consulting Company Novasoft, a.s.


Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti
Consulting Company Novasoft a. s.

CZ.1.04/1.1.04/92.00001

V rámci programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Název Výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - EDUCA

Číslo Výzvy: 92

Období realizace: 05/2013 – 03/2014

 

Předmět řešení projektu:

V rámci realizace projektu bude zaměstnancům společnosti NovaSoft poskytnuto specifické vzdělávání v oblasti používání technologie NovaVoice a praktické dovednosti při převodu mluveného slova do psaného textu.
Vzdělávací program doplní i nově vytvořený e-learning pro každý z prezenčních kurzů.

Celkové náklady projektu: 2,862 mil Kč
 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Daníček, tel: 724 702 055, email: Ladislav.Danicek@ccnovasoft.cz