Consulting Company Novasoft, a.s.

Profil společnosti

Consulting Company Novasoft, a.s. je poradenská a konzultantační společnost, která se orientuje na poskytování konzultačních služeb ve všech životních cyklech podnikového informačního systému SAP. Zvláštní oddělení se zabývá vývojem systému NovaVoice® pro rozpoznání řeči.

Pro naše zákazníky jsme partnerem ve všech otázkách týkajících se systému SAP. Implementace systému SAP v různých sektorech hospodářství je naše klíčová kompetence, roll-out systému SAP je naše zvláštní know-how a optimalizace nastavení systému je naše kompetence pro dlouhodobé partnerství. Máme know-how jak na systém SAP napojovat IT produkty třetích stran. Máme stabilní konzultační tým, který má mnohaleté zkušenosti s implementací, následnou podporou provozu a rozvojem systému SAP. Naši zkušení aplikační konzultanti a programátoři rozumějí potřebám našich zákazníků a jsou připraveni navrhnout řešení s využitím standardní SAP funkčnosti, případně vytvořit jedinečné zákaznické řešení v prostředí SAP. Proces dodávek konzultačních služeb je certifikován podle ISO 9001:2000.

V oblasti řečových technologií spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni. Náš společný produkt NovaVoice® je profesionální software pro převod mluvené řeči do textu.

Systém NovaVoice® implementujeme u řady našich zákazníků a také integrujeme do provozních informačních systémů našich zákazníků. Společně se Západočeskou univerzitou tvoříme slovníky na míru různých oborů (zdravotnické obory, soudnictví atd.).

Společnost Consulting Company Novasoft je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11075, IČ 27595137. Výpis z obchodního rejstríku zde