Consulting Company Novasoft, a.s.

SAP NetWeaver

SAP NetWeaver je aplikační a integrační platforma založená na otevřených standardech. Je technologickou základnou pro skupinu firemních aplikací mySAP Business Suite, pro kompozitní aplikace, odvětvová řešení SAP a pro jiné aplikace různých výrobců SW.

SAP NetWeaver integruje informace a procesy v rámci celé organizace a všech používaných technologií. Posiluje schopnost organizace rychle se adaptovat na změny. Zajišťuje spolehlivý, bezpečný a škálovatelný provoz aplikací podporujících kritické obchodní procesy, umožňuje společnostem maximalizovat návratnost investic do již instalovaných aplikací a systémů.

Naše společnost nabízí realizaci projektů na bázi SAP NetWeaver. Naši konzultanti mají praktické zkušenosti z realizací takových projektů a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

Novasoft nabízí zkušenosti a znalosti v následující technologických komponentách univerzální technologické platformy SAP NetWeaver:

  • SAP Enterprise Portal (SAP EP)
  • SAP Web Application Server (SAP Web AS)
  • SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)

Reference:

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vysoké Učení Technické v Brně
  • SZIF – Agrární platební agentura
  • a další