Consulting Company Novasoft, a.s.

Zákaznický vývoj

Vývoj zákaznického řešení v prostředí SAP systému je požadován z mnoha důvodů, např. :

 • náhrada stávajícího non SAP řešení
 • snaha snížit počet rozhraní s non SAP řešeními
 • přizpůsobení standardního SAP modulu či programu potřebám zákazníka
 • nová funkcionalita – nový modul SAP
 • modifikace standardního reportu
 • tvorba nového zákaznického reportu

Pro řešení zákaznického vývoje nabízíme zkušené aplikační SAP konzultanty a programátory, kteří rozumějí potřebám našich zákazníků a jsou připraveni požadavky a představy našich zákazníků:

 • analyzovat v těsné spolupráci s klíčovými uživateli
 • vytvořit návrh řešení
 • naprogramovat či modifikovat standardní program
 • otestovat
 • uvést do provozu
 • podporovat v produktivním provozu a případně dále rozvíjet