Ako sme pomohli Univerzite Tomáša Baťu?

Pandémia výrazne akcentovala potrebu komplexnej digitalizácie administratívy, a to aj v prostredí vysokých škôl. Jednou z nich bola aj Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne (UTB), ktorá sa rozhodla pre zavedenie nového systému na spracovanie dodávateľských faktúr. S tým jej pomohla spoločnosť Consulting Company Novasoft, dcérska spoločnosť technologickej skupiny BiQ Group, s ktorou UTB spolupracuje už viac ako 10 rokov. Riešenie vzniklo na platforme SAP, ktorú UTB dlhodobo používa najmä pre ekonomickú a personálnu agendu.

Univerzita digitalizáciu faktúr zvažovala už niekoľko rokov a tento stav akcelerovala aj pandémia, ktorá zasiahla vysokoškolské prostredie plnou silou. Bol tu priestor začať komplexnú digitalizáciu faktúr, ktorých je približne 14 000 za rok, a tiež nastaviť proces schvaľovania založený na vopred definovaných pravidlách, ktoré sú kľúčové pre určenie konkrétnych schvaľovateľov, ako aj pre celý priebeh procesu. CCNovasoft vyvinul robustné riešenie pre správu a schvaľovanie faktúr, ktoré musí reflektovať nielen požiadavky danej organizácie, ale v prípade verejnej inštitúcie aj striktné legislatívne požiadavky. Celé riešenie navyše zaisťuje, že všetky činnosti spojené so spracovaním faktúr musia byť vykonané iba užívateľmi, ktorí sú skutočne oprávnení danú činnosť vykonať, a všetky vykonané úkony sú vždy spätne dohľadateľné pre potreby interných, ale aj externých auditov.

„Digitalizácia kľúčových procesov na univerzite je naším dlhodobým cieľom, ktorý sa nám darí postupne napĺňať. Nasadenie nového nástroja na schvaľovanie faktúr zásadne urýchlila pandémia, kedy nebolo možné nechať faktúry obiehať fyzicky. Spoločnosť CCNovasoft nám v tomto ohľade podala pomocnú ruku a začala našu požiadavku urýchlene spracovávať. Na spoluprácu nás potešil tak prístup expertov, ktorí reagovali na naše podnety, ako aj výsledok – ušetrený čas pracovníkov, zjednodušenie a zefektívnenie procesu av neposlednom rade aj ukladanie dát a bezpečnosť. Teší nás, že po bezproblémovom nasadení na jednej z fakúlt sa tento projekt čoskoro rozšíri na celú univerzitu a dôjde tak k úspešnému dokončeniu,“ hovorí Monika Hrabáková, riaditeľka Centra výpočtovej techniky z UTB.

Celý článok