V Európe chýba 100 000 SAP konzultantov. Svet SAP otvára príležitosti pre nové talenty

Nielen o SAPe sa pre inSmart.cz rozhovoril Vladimír Moravec, CEO a zakladateľ CC Novasoft. Ako zmenil cloud inak konzervatívne prostredie?

SAP patrí medzi svetovo najrozšírenejšie platformy ERP, na ktoré sa pri svojej každodennej činnosti spoliehajú popredné svetové korporácie. Počas svojej histórie sa celý systém neustále rozširoval o nové riešenia, od obchodných procesov, cez riadenie dodávateľského reťazca až po ľudské zdroje. Rast trhu priniesol aj potrebu nových konzultantov - špecialistov, ktorí poznajú možnosti systému a dokážu navrhnúť a implementovať optimálne riešenia.

Tento status quo však teraz rozbil cloud, ktorý do dovtedy konzervatívneho prostredia priniesol nové technológie a značnú slobodu. Ale aj potrebu prispôsobiť sa novým možnostiam a čo najlepšie ich využiť. Prechod na S/4 HANA a cloudový systém priamo otvoril príležitosti až pre 100 000 nových talentov v celej Európe, ktorí pomôžu spoločnostiam v tomto zložitom procese. A zmena sa začína práve teraz.

Množstvo projektov prináša obrovské príležitosti

Počet zákazníkov spoločnosti SAP neustále rastie. Zmena paradigmy však jasne ukazuje, že budúcnosť je v cloude - zatiaľ čo predtým si zákazníci bez znalostí spoločnosti SAP definovali svoje požiadavky a potreby a podľa toho vyvíjali produkt, dnes si vyberajú z dostupných riešení, ktoré sa historicky osvedčili. Oba svety sa tak zbližujú, pričom dlhodobé projekty a vývoj na mieru sa posúvajú do úzadia. SAP teraz predstavuje spoločnostiam cloud, ktorého hlavnou výhodou je nenáročná implementácia a priebežný upgrade.

Celý článok