Analýza prechodu na

SAP S/4HANA

Zistite, ktoré riešenie je pre vás najlepšie.

Včasná príprava na cloud

V roku 2027 spoločnosť SAP ukončí podporu súčasnej verzie systému SAP ECC, ktorý mnohé veľké spoločnosti používajú ako svoj hlavný informačný systém. Všetky tieto organizácie už začínajú riešiť, kedy a ako prejdú na novú verziu SAP S/4HANA.

Ideálna príležitosť  na zmenu

Analýzu považujeme za kľúčový krok. Prechod na novú verziu systému SAP môže byť pre každú organizáciu špecifický. Na dosiahnutie úspešnej migrácie je nevyhnutné posúdiť aktuálny stav. Preto zrevidujeme váš súčasný systém a odporučíme, na čo treba zamerať pozornosť, aby sa minimalizovali riziká spojené s migráciou. Migráciu na novú verziu systému SAP vnímame ako ideálnu príležitosť na vykonanie zásadných zmien a optimalizáciu procesov.

Komplexné dáta pre riadenie

Vďaka našej analýze získate komplexné údaje o riadení vašej organizácie. Analýzu poskytujeme aj spoločnostiam alebo organizáciám, ktoré zatiaľ nepoužívajú riešenia SAP, majú vlastné systémy, ale uvažujú o implementácii riešení SAP v cloudovom prostredí.

Návrh štandardizovaného riešenia na mieru

Pripravíme vás na bezpečnú a úspešnú implementáciu systému SAP a pomôžeme vám dosiahnuť vyššiu efektivitu, optimalizáciu procesov a zlepšenie výkonnosti. Buďte o krok vpred a využite najnovšie inovácie procesov a technológií vďaka SAP S/4HANA Cloud.

Analýzu vykonajú skúsení odborníci

Všetci naši konzultanti sú skúsení odborníci a profesionáli vo svojej profesii s viac ako 20-ročnou praxou.

Sme certifikovaní aplikační spolupracovníci spoločnosti SAP

Ako funguje štandardná analýza

1

Zber informácií o organizácii:  

Zaujímajú nás informácie o súčasných procesoch, systémoch a zdrojoch organizácie. Cieľom je získať celkový pohľad na organizáciu a identifikovať kľúčové oblasti a procesy, ktoré je potrebné optimalizovať.

2

Analýza procesov:​ 

Vykonáme analýzu identifikovaných procesov. 

3

Definovanie požiadaviek:

Na základe analýzy procesov definujeme požiadavky na systém ERP a odporučíme konkrétne kroky na zlepšenie a automatizáciu procesov. Získate definíciu funkcií, ktoré sú potrebné na čo najefektívnejší chod organizácie.

4

Návrh riešenia

Na základe definovaných požiadaviek navrhneme konkrétny postup na bezpečnú a úspešnú migráciu zo súčasnej verzie systému SAP na systém S/4HANA alebo na implementáciu systému SAP S/4HANA z iného systému ERP. 

5

Plánovanie implementácie:

Poskytneme vám harmonogram implementácie, rozdelenie zdrojov a plán školení pre používateľov.